Nhóm của "bác sĩ Khoa" dựng chuyện lấy tiền người cả tin ra sao?

Nhóm của "bác sĩ Khoa" với người có tên Phong Lam thường dựng lên những câu chuyện lấy nước mắt cư dân mạng, từ đó kêu gọi quyên góp từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh mà nhóm này tự vẽ ra.
Có thể bạn quan tâm