Nhóm thanh niên xô ngã người đàn ông đã ngăn cản họ tấn công 2 con thiên nga

Lại thêm một vụ việc tấn công thiên nga nữa.
Có thể bạn quan tâm