Đang xem #NinhDuongStory: Ninh xuất hiện khi em học cấp 3 đến tận bây giờ, và Ninh đặc biệt hơn những người bạn khác của em

#NinhDuongStory: Ninh xuất hiện khi em học cấp 3 đến tận bây giờ, và Ninh đặc biệt hơn những người bạn khác của em

Đã quen nghe Ninh Anh Bùi kể về anh đồng nghiệp cùng nhà, vậy bạn muốn nghe câu chuyện từ góc anh Nguyễn Tùng Dương chưa?
Có thể bạn quan tâm