Đang xem Nóng 24h Nhóm tội phạm đòi nợ thuê cho các công ty tài chính được ăn chia thế nào?

Nóng 24h Nhóm tội phạm đòi nợ thuê cho các công ty tài chính được ăn chia thế nào?

Video News
PV/VOV.VN / VOV.VN
VOV.VN - Mỗi nhân viên của "công ty" phải đòi nợ số tiền từ 15-20 tỷ đồng. Công ty được trả từ 25% đến 35% trên tổng số tiền thu được để trả lương cho nhân viên và hoạt động của công ty.
Có thể bạn quan tâm