Đang xem NSƯT Trung Anh - Bố Sơn của “Về nhà đi con”: hóa ra ngoài đời từng mất mát đau khổ đến như thế

NSƯT Trung Anh - Bố Sơn của “Về nhà đi con”: hóa ra ngoài đời từng mất mát đau khổ đến như thế

Video News
Nha Nguyễn / Tri thức trẻ
Trong phim bi kịch là thế, nhưng ngoài đời NSƯT Trung Anh còn chịu mất mát khổ đau hơn nhiều lần.
Có thể bạn quan tâm