Đang xem NSƯT Trung Anh - Bố Sơn của “Về nhà đi con”: hóa ra ngoài đời từng mất mát đau khổ đến như thế

NSƯT Trung Anh - Bố Sơn của “Về nhà đi con”: hóa ra ngoài đời từng mất mát đau khổ đến như thế

Trong phim bi kịch là thế, nhưng ngoài đời NSƯT Trung Anh còn chịu mất mát khổ đau hơn nhiều lần.
Có thể bạn quan tâm