Đang xem Nữ nhà báo khẳng định Facebook đang theo dõi chúng ta: "Mọi chuyện bắt đầu khi tôi đang muốn... đi toilet

Nữ nhà báo khẳng định Facebook đang theo dõi chúng ta: "Mọi chuyện bắt đầu khi tôi đang muốn... đi toilet

Những sự kiện trùng hợp liên tục xảy ra, trong khi Facebook thì liên tục phủ nhận.
Có thể bạn quan tâm