Nữ sinh nhờ bạn chụp lại bài Lịch sử cho mình và cái kết

Lý do mà người bạn kia không gửi lại bài tập cho nữ sinh là vì điều này.
Có thể bạn quan tâm