Đang xem Nữ thủ khoa dân tộc Mường từng gạt nước mắt từ bỏ giảng đường: "Cuối cùng, em cũng được đi học rồi!"

Nữ thủ khoa dân tộc Mường từng gạt nước mắt từ bỏ giảng đường: "Cuối cùng, em cũng được đi học rồi!"

Sự nỗ lực và quyết tâm đã giúp Nhung có thể tự tin bước về phía trước. Có thể những ngày qua thật buồn và nhiều nước mắt, nhưng nhờ những con người xa lạ, ước mơ giảng đường của em đã được chắp cánh.
Có thể bạn quan tâm