Đang xem Nước Úc tuyên bố gấu túi Koala đã "tuyệt chủng về mặt chức năng"

Nước Úc tuyên bố gấu túi Koala đã "tuyệt chủng về mặt chức năng"

Video News
Mutex / Mutex
Được biết, gấu túi Koala là một trong những sinh vật nổi tiếng nhất nước Úc.
Có thể bạn quan tâm