Đang xem Nvidia vượt mặt Intel trong thương vụ thâu tóm Mellanox Technologies, với giá trị 7 tỷ USD

Nvidia vượt mặt Intel trong thương vụ thâu tóm Mellanox Technologies, với giá trị 7 tỷ USD

Video News
Mutex / Mutex
Giá trị của thương vụ này có thể lên tới 7 tỷ USD, cao nhất trong lịch sử Nvidia.
Có thể bạn quan tâm