Đang xem Ông Đặng Lê Nguyên Vũ có thật sự là một người cha vô tâm?

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ có thật sự là một người cha vô tâm?

Video News
Nha Nguyễn / Tri Thức Trẻ
"Ba không có thời gian vật lý cho các con, nhưng sau này tổng thời gian cuộc đời các con nhìn lại sẽ nhận ra 3 điều mà ba làm cho các con. Ba điều này những người đàn ông đứng ở đây chưa chắc đã làm được" - ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã thẳng thẳn chia sẻ quan điểm về việc nuôi dạy con cái.
Có thể bạn quan tâm