Đang xem Ông Đặng Lê Nguyên Vũ hỏi: “Tiền nhiều để làm gì?” và đây là câu trả lời của Shark Phú

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ hỏi: “Tiền nhiều để làm gì?” và đây là câu trả lời của Shark Phú

Video News
Mutex / Mutex
"Tiền nhiều để làm gì?", cả ngày hôm nay dân cư mạng tranh nhau trả lời rồi, còn giờ thì hãy nghe Shark Phú đây.
Có thể bạn quan tâm