Đang xem Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói với vợ "Tiền và quyền để làm gì rồi ra tòa thế này? Cái gì không phải của mình thì đừng nhận"

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói với vợ "Tiền và quyền để làm gì rồi ra tòa thế này? Cái gì không phải của mình thì đừng nhận"

Video News
Nha Nguyễn / Tri Thức Trẻ
Dưới ánh sáng công lý của phiên tòa, một người đàn ông và một người phụ nữ thao thao bất tuyệt giữa vòng xoáy của tiền - quyền lực - hôn nhân. Suy cho cùng, góc khuất của ai cũng bị phơi bày, nỗi khổ của ai cũng bị giằng xé.
Có thể bạn quan tâm