Đang xem Ông Trump: Thuế sẽ áp ngay lập tức nếu ông Tập không đến cuộc gặp ở Nhật

Ông Trump: Thuế sẽ áp ngay lập tức nếu ông Tập không đến cuộc gặp ở Nhật

Video News
Uchiha Quỳnh / tri thức trẻ
Tổng thống Mỹ cũng khẳng định Trung Quốc sẽ buộc phải đạt thoả thuận với Mỹ.
Có thể bạn quan tâm