Đang xem Ông Trump xem xét ngừng cấp quyền công dân cho trẻ sinh trên đất Mỹ

Ông Trump xem xét ngừng cấp quyền công dân cho trẻ sinh trên đất Mỹ

Trước vô số vấn đề nhập cư, ông Trump tuyên bố chính quyền Mỹ đang xem xét nghiêm túc việc chấm dứt chính sách quyền quốc tịch theo nơi sinh.
Có thể bạn quan tâm