Đang xem Pha tẩu thoát ngoạn mục như phim hành động của chú tôm liều lĩnh.

Pha tẩu thoát ngoạn mục như phim hành động của chú tôm liều lĩnh.

Không muốn chung số phận bị nấu chín như những bạn tôm khác, chú tôm hùm đất lực sĩ đã dùng càng để... lộn ra khỏi chảo như diễn viên xiếc!
Có thể bạn quan tâm