Đang xem Phần "sâu thẳm nhất" bên trong lòng Trái Đất đã tạm ngừng quay và đang đảo ngược hướng?

Phần "sâu thẳm nhất" bên trong lòng Trái Đất đã tạm ngừng quay và đang đảo ngược hướng?

Trong suốt nhiều năm, lõi bên trong đang quay cùng chiều từ Tây sang Đông với chính Trái đất, nhưng chiều quay này tạm dừng, thậm chí đảo ngược trong thời gian gần đâ
Có thể bạn quan tâm