Phần thi của Tui Là Tiểu Hy trong tập 1 KOC VIETNAM 22 (Nguồn: KOC VIETNAM)

Phần thi của Tui Là Tiểu Hy trong tập 1 KOC VIETNAM 22 (Nguồn: KOC VIETNAM 2022)
Có thể bạn quan tâm