Đang xem Phần thi thử thách của thí sinh Mai Phương trong Top 5 Người đẹp du lịch thuộc khuôn khổ Miss World Vietnam 2022

Phần thi thử thách của thí sinh Mai Phương trong Top 5 Người đẹp du lịch thuộc khuôn khổ Miss World Vietnam 2022

Top 5 Người đẹp du lịch thuộc khuôn khổ Miss World Vietnam 2022
Có thể bạn quan tâm