Đang xem Phát hành miễn phí, ra mắt webtoon và vũ trụ của riêng mình, có đủ để PUBG comeback như xưa?

Phát hành miễn phí, ra mắt webtoon và vũ trụ của riêng mình, có đủ để PUBG comeback như xưa?

PUBG đang có những dự án đầy tham vọng, nhưng liệu tượng đài này có đủ khả năng lấy lại vị thế ngày xưa của mình?
Có thể bạn quan tâm