Phố cá lóc nướng náo nhiệt ngày Vía Thần tài

Đi mua cá lóc cúng Thần tài trễ 10 phút thôi là xếp hàng cả tiếng, dòng người ùn tắc hoa hết cả mắt thế này!
Có thể bạn quan tâm