Đang xem Phó Giám đốc CDC Hà Nội: “Ổ dịch” Bệnh viện Việt Đức đã có nhiều mức độ lây nhiễm, tình hình có thể sẽ khó khăn, phức tạp hơn

Phó Giám đốc CDC Hà Nội: “Ổ dịch” Bệnh viện Việt Đức đã có nhiều mức độ lây nhiễm, tình hình có thể sẽ khó khăn, phức tạp hơn

Theo Phó Giám đốc CDC Hà Nội, qua các chỉ số bước đầu cho thấy, ở 'ổ dịch' Bệnh viện Việt Đức đã có nhiều mức độ lây nhiễm Covid-19, tức là có trường hợp nhiễm cũ và lây nhiễm mới.
Có thể bạn quan tâm