Phổi của bệnh nhân nhiễm Covid-19 bị tổn thương nặng nề

Đoạn video 3D do bắc sĩ Keith Mortman từ bệnh viện ĐH George Washington (Mỹ) cung cấp.
Có thể bạn quan tâm