Phóng viên điều khiển máy bay bằng não

Nghĩa Đoàn / Theo Trí Thức Trẻ
Một phóng viên điều khiển máy bay bằng não mà không có bất kỳ kinh nghiệm lái máy bay nào trước đó.
Có thể bạn quan tâm