Đang xem Quả óc chó khi còn tươi xanh sẽ trông như này (Nguồn: Vị Miền Tây)

Quả óc chó khi còn tươi xanh sẽ trông như này (Nguồn: Vị Miền Tây)

Hoá ra đây là gốc gác của quả óc chó: Chúng ta ăn hạt bấy lâu nay nhưng hiếm ai biết hình dáng quả trông như thế nào.
Có thể bạn quan tâm