Đang xem Quang Cuốn về Hà Nội, Linh Ngọc Đàm đăng story buồn bã, mong một ngày "kiếm thật nhiều tiền để hai đứa về ở chung"

Quang Cuốn về Hà Nội, Linh Ngọc Đàm đăng story buồn bã, mong một ngày "kiếm thật nhiều tiền để hai đứa về ở chung"

Vậy là sau 2 năm vào Sài Gòn, Quang Cuốn đã về lại Hà Nội để sống gần gia đình và công ty.
Có thể bạn quan tâm