Quế Ngọc Hải bị treo giò bốn trận

Video News
Mutex / Mutex
Trước án phạt của VFF, Quế Ngọc Hải cũng đã phải nhận án phạt nội bộ từ Viettel.
Có thể bạn quan tâm