Đang xem Quỳnh Anh Shyn nói về việc phát hiện mình và bạn thân yêu cùng một người: "Eo ôi, ghét"
Có thể bạn quan tâm