Đang xem Quỳnh Nga ngượng chín mặt, không dám nhìn mặt Quốc Trường sau "Về nhà đi con"

Quỳnh Nga ngượng chín mặt, không dám nhìn mặt Quốc Trường sau "Về nhà đi con"

Quỳnh Nga kể, khi quay cảnh hôn cô xong, Quốc Trường liên tục bị hỏi rằng có ăn gì khiến cho miệng bị hôi không.
Có thể bạn quan tâm