Ronaldo gọi Messi trả lời, Bayern đại bại trước Liverpool

Video News
Uchiha Quỳnh / Tri Thức Trẻ
Ronaldo gọi và Messi đã có màn đáp trả thượng hạng.
Có thể bạn quan tâm