Đang xem Rosé và Giám đốc sáng tạo của YSL - Anthony Vaccarello chính thức sải bước tại Met Gala 2021

Rosé và Giám đốc sáng tạo của YSL - Anthony Vaccarello chính thức sải bước tại Met Gala 2021

Dành cho những ai đang hóng Rosé đây.
Có thể bạn quan tâm