Đang xem Saigonis #1- Có một Sài Gòn biết đủ là đủ

Saigonis #1- Có một Sài Gòn biết đủ là đủ

Bao nhiêu thì mới đủ?" - Đủ hạnh phúc, đủ sức khỏe, đủ no bụng bữa cơm, hay chăng đủ cái tình người chan hoà sớm tối. Mỗi người chắc thảy tự định nghĩa khác nhau về cái "đủ" của mình, nhưng chắc nó sẽ vừa vặn, đủ đầy vẹn tròn và khiến chính ta yêu đời thiệt nhiều. Như cái "đủ" của bà Ba - bà Tư là cái đủ của sức khỏe; cái "đủ" của día Điệp là của trời cho, cho nhiêu ăn nhiêu; cái "đủ" của cô Gái - cô Chánh là đủ cân bằng mọi thứ của cuộc đời, miễn sao sáng ra luôn rạng rỡ tới cuối ngày là được. Đó chính là một Sài Gòn - biết đủ, là đủ!
Có thể bạn quan tâm