Đang xem Samsung chơi lớn khi đưa 10 chiếc Galaxy S10 lên độ cao tới 24km so với mặt đất và thả rơi xuống đất

Samsung chơi lớn khi đưa 10 chiếc Galaxy S10 lên độ cao tới 24km so với mặt đất và thả rơi xuống đất

2-tek fun
The Star / The Star
Chi nhánh Samsung tại Malaysia đã quyết định đưa Galaxy S10 vào tầng bình lưu để chụp lại hình ảnh của Trái Đất trước khi thả xuống.
Có thể bạn quan tâm