Đang xem Sáng Ngày Ra 2/9: Hà Nội có thể phải giãn cách tiếp một tuần sau 6/9, xử lý nghiêm những người nổi tiếng lan truyền tin giun đất chữa khỏi Covid-19

Sáng Ngày Ra 2/9: Hà Nội có thể phải giãn cách tiếp một tuần sau 6/9, xử lý nghiêm những người nổi tiếng lan truyền tin giun đất chữa khỏi Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, CDC Hà Nội cho biết thành phố có thể phải tiếp tục giãn cách ít nhất 7 ngày sau ngày 6/9.
Có thể bạn quan tâm