Đang xem Sáng Ngày Ra 21/8: Cảm động tấm lòng vlogger trao tặng mỳ gói 500k; Người dân xếp hàng chờ mua thực phẩm, thuốc men dự trữ...

Sáng Ngày Ra 21/8: Cảm động tấm lòng vlogger trao tặng mỳ gói 500k; Người dân xếp hàng chờ mua thực phẩm, thuốc men dự trữ...

Tám Tin Sáng 21/08: Người dân xếp hàng dài chờ mua thực phẩm, thuốc men dự trữ; Đội xe mai táng 0 đồng ở TP. HCM…
Có thể bạn quan tâm