Đang xem Sáng Ngày Ra 25/8: Cán bộ phường, bộ đội áo xanh "tràn" vào siêu thị mua đồ giúp người dân; Thanh niên có khẩu trang nhưng không đeo,ngang nhiên thách thức cán bộ kiểm dịch...

Sáng Ngày Ra 25/8: Cán bộ phường, bộ đội áo xanh "tràn" vào siêu thị mua đồ giúp người dân; Thanh niên có khẩu trang nhưng không đeo,ngang nhiên thách thức cán bộ kiểm dịch...

Sáng Ngày Ra 25/8: Cán bộ phường, bộ đội áo xanh "tràn" vào siêu thị mua đồ giúp người dân; Thanh niên có khẩu trang nhưng không đeo,ngang nhiên thách thức cán bộ kiểm dịch...
Có thể bạn quan tâm