Đang xem Sau hơn một tháng gặp sự cố, kính thiên văn Hubble đã hoạt động trở lại

Sau hơn một tháng gặp sự cố, kính thiên văn Hubble đã hoạt động trở lại

Chỉ hai ngày sau khi xác định được phần cứng bị lỗi, kính thiên văn Hubble đã được NASA sửa chữa thành công.
Có thể bạn quan tâm