Đang xem Sau khi tiêm vắc xin phòng COVID-19 cần theo dõi bao lâu để biết đã an toàn?

Sau khi tiêm vắc xin phòng COVID-19 cần theo dõi bao lâu để biết đã an toàn?

Phản ứng sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 là điều không mong muốn. 70 - 80% các phản ứng nghiêm trọng xảy ra sau tiêm vắc xin khoảng 15 - 30 phút. Tuy nhiên, cũng có những phản ứng xảy ra sau thời gian theo dõi tại điểm tiêm.
Có thể bạn quan tâm