Đang xem Seung ri, sẽ chẳng có 'con đường hoa' nào phía trước nữa. Vì bất cứ ai khi làm sai, đều phải trả giá cho lỗi lầm của mình

Seung ri, sẽ chẳng có 'con đường hoa' nào phía trước nữa. Vì bất cứ ai khi làm sai, đều phải trả giá cho lỗi lầm của mình

Video News
Nguyễn Ngọc Thoa‎ / Tri Thức Trẻ
"Tôi có thể xem tướng và Seungri có một gương mặt thể hiện rằng anh ấy sẽ rất thành công vào những năm 20 tuổi, nhưng sẽ mất mọi thứ vào năm 30. Anh ấy là kiểu (giống như bông hoa) nở sớm mà cũng chóng tàn." Đúng như lời tiên tri năm 2012, mọi sai lầm của Seungri đều phải trả giá.
Có thể bạn quan tâm