Đang xem Show của Moschino hỗn loạn, rối ren vì khâu tổ chức ẩu tả

Show của Moschino hỗn loạn, rối ren vì khâu tổ chức ẩu tả

Phải chăng vì đã lâu không tổ chức show mà Moschino khiến sự kiện trở nên rối ren như vậy?
Có thể bạn quan tâm