Đang xem Sinh viên Việt Nam bị phát hiện đăng tải tận 42 ứng dụng chứa mã độc lên Google Play Store

Sinh viên Việt Nam bị phát hiện đăng tải tận 42 ứng dụng chứa mã độc lên Google Play Store

Trong số các ứng dụng chứa mã độc, có những ứng dụng đã được tải xuống đến hơn 8 triệu lần.
Có thể bạn quan tâm