Stylist Tigrebia: “Làm gì cũng cần thông minh, biết đam mê có nuôi sống được mình không”

Tập đầu tiên của chuỗi video podcast Gen Z Okela, khách mời Tigre cùng host Lilthu đã khắc họa rõ tinh thần giới trẻ qua những trải nghiệm, quan điểm của chính họ với công việc, nghề nghiệp.
Có thể bạn quan tâm