Đang xem Sử dụng Deepfake để sửa CGI bộ phim Vua Sư Tử, kết quả rất mỹ mãn

Sử dụng Deepfake để sửa CGI bộ phim Vua Sư Tử, kết quả rất mỹ mãn

Thí nghiệm này cho thấy đôi lúc những thứ cũ kĩ nhưng có 'hồn' vẫn tốt hơn là sự hoàn hảo một cách nhân tạo!
Có thể bạn quan tâm