Sư trụ trì chùa Ba Vàng: Thu tiền theo yêu cầu của... vong

Người ít thì vài triệu, nhiều thì vài "chục", thậm chí có người bị "vong" đòi 2 tỉ.
Có thể bạn quan tâm