Đang xem Sức khỏe bác sĩ Hoàng Công Lương chuyển biến xấu trước thềm phiên toà

Sức khỏe bác sĩ Hoàng Công Lương chuyển biến xấu trước thềm phiên toà

Video News
Uchiha Quỳnh / Tri Thức Trẻ
Bác sĩ Hoàng Công Lương đã được đưa vào cấp cứu và chẩn đoán, chứng "Rối loạn sự thích ứng với phản ứng trầm cảm".
Có thể bạn quan tâm