Đang xem Tà đạo mang danh Hội Thánh Đức Chúa Trời: Làm phép Baptem ghi tên vào Thiên Đàng

Tà đạo mang danh Hội Thánh Đức Chúa Trời: Làm phép Baptem ghi tên vào Thiên Đàng

Video News
NHÓM PHÓNG VIÊN / VTC NEWS
Người tham gia tà đạo phải chịu 10 gáo nước giội xuống đầu, cùng lắng nghe những lời cầu nguyện của Chấp sự, để được ghi tên vào sách sự sống trên Thiên Đàng.
Có thể bạn quan tâm