Tại sao 1 tuần lại có 7 ngày?

Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng tại sao trong tuần lại có vừa tròn 7 ngày chưa?
Có thể bạn quan tâm