Đang xem Tại sao chúng ta không thể tiêu hủy rác bằng cách vứt vào núi lửa?

Tại sao chúng ta không thể tiêu hủy rác bằng cách vứt vào núi lửa?

Nhiều loại nham thạch có nhiệt độ rất cao, tương đương với những lò tiêu hủy rác hiện nay. Nhưng vì sao chúng ta không nên, và không thể, xử lý rác thải bằng cách ném chúng vào miệng núi lửa?
Có thể bạn quan tâm