Tại sao hạn chế tiếp xúc xã hội là cực kỳ quan trọng?

J.D / CNN
Vẫn còn đó những đối tượng chưa xem trọng câu chuyện này, vẫn tiếp tục ra đường, sinh hoạt bình thường và không thực hiện nghiêm túc lệnh phong tỏa của các quốc gia.
Có thể bạn quan tâm