Đang xem Tại sao trên thế giới chỉ có 4 quốc gia sản xuất được đầu bút bi?

Tại sao trên thế giới chỉ có 4 quốc gia sản xuất được đầu bút bi?

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có 4 quốc gia trên thế giới có thể sản xuất đầu bút bi. Đặc biệt, Mỹ không nằm trong số đó.
Có thể bạn quan tâm